در حال بارگذاری

۶ کشته و زخمی در انفجار بمب دست ساز در نزدیکی ریف دمشق