در حال بارگذاری

۱۷۰ تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد