در حال بارگذاری

یک میلیارد دلار برای اشتغال روستایی کشور اختصاص یافت