در حال بارگذاری

یک قرارگاه ارتش افغانستان در فراه به دست طالبان سقوط کرد