در حال بارگذاری

یک شهید و ۲۲۰ زخمی در تظاهرات شرق غزه اقامه نماز جمعه در روستای خان الاحمر