در حال بارگذاری

گفت وگوی پامپئو و وزیر خارجه فرانسه درباره ناتو ایران سوریه و کره شمالی