در حال بارگذاری

گفت وگوی تلفنی ترامپ و اردوغان درباره سوریه