در حال بارگذاری

گرما و مشکلات بهداشتی تهدید جدی برای سیل زدگان ژاپنی