در حال بارگذاری

گرمای هوا در خراسان رضوی تداوم دارد پیش بینی دمای ۴۰ درجه در مشهد