در حال بارگذاری

کیودو نخست وزیر ژاپن در تدارک دیدار با روحانی است