در حال بارگذاری

کنایه هواداران استقلال به روحانی برای مذاکره با اردوغان عکس