در حال بارگذاری

کشته شدن 33 غیرنظامی در حمله نیروهای خارجی در جنوب شرق افغانستان