در حال بارگذاری

کشته شدن سه نفر بر اثر ريزش ساختمان نيمه کاره در هند