در حال بارگذاری

کره شمالی درخواست مقام های آمریکایی ها برای دیدار را نادیده گرفته است