در حال بارگذاری

کردستان 25 گروه جهادی به مناطق محروم شهرستان کامیاران اعزام می شوند