در حال بارگذاری

کاراته قهرمانی آسیا کسب نشان برنز برای کاتاروهای تیم ملی بانوان و شکست تدین و تیم مردان در دیدار رده