در حال بارگذاری

کاراته قهرمانی آسیا آل سعدی به نشان برنز رسید ناکامی کاویانی و خاکسار در رسیدن به مدال