در حال بارگذاری

چین در اعتراض به بازداشت مدیر ارشد هواوی سفیر کانادا را احضار کرد