در حال بارگذاری

پیکر دوتن ازجانباختگان حادثه تصادف نفتکش درسنندج به خاک سپرده شد