در حال بارگذاری

پمپئو خواستار انجام تحقیقات شفاف درباره قتل خاشقچی شد