در حال بارگذاری

پلیس پاکستان 3 مظنون را به اتهام مشارکت در ترور سمیع الحق دستگیر کرد