در حال بارگذاری

پزشکیان در پاسخ به شعارهای دانشجویان تالار وحدت تبریز را ترک کرد