در حال بارگذاری

پرداخت 300 میلیون تومان وام به زلزله زدگان کرمانشاه بازسازی به 75 درصد رسید