در حال بارگذاری

پرداخت ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به زلزله زدگان