در حال بارگذاری

پرداخت وام بلاعوض به خانواده های دارای دو فرزند معلول انعقاد قرارداد با وزارت صنعت و معدن در زمینه ا