در حال بارگذاری

پایان سومین روز مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان جهان با کسب جایگاه دهمی سالاری نژاد