در حال بارگذاری

پاسخ صریح وزیر خارجه آلمان به انتقادهای ترامپ در نشست بروکسل