در حال بارگذاری

وزیر نفت عمان بیشتر اعضای اوپک و متحدان آنها از کاهش تولید حمایت می کنند