در حال بارگذاری

وزیر دفاع آلمان حضور نظامیان ما در عراق طولانی مدت خواهد بود