در حال بارگذاری

وزیر دفاع آذربایجان سانحه هواپیما در ایران را تسلیت گفت