در حال بارگذاری

وزارت خارجه آمریکا درخواست ها برای اخراج سفیر سعودی را رد کرد