در حال بارگذاری

واکنش کرملین به تهدید ترامپ درباره تحریم روسیه و آلمان