در حال بارگذاری

واکنش نخست وزیر کانادا به اعدام تبعه این کشور در چین