در حال بارگذاری

واکنش علمای اهل سنت کردستان به جنایت تروریست ها در چابهار