در حال بارگذاری

واکنش ریاض به اخبار مربوط به بازگشایی سفارت عربستان در دمشق