در حال بارگذاری

واژگونی تانکر عراقی حامل ۳۰ هزار لیتر بنزین در جاده پلدختر