در حال بارگذاری

واژگونی اتوبوس یک کشته و 12 مجروح به جا گذاشت