در حال بارگذاری

هیات کوهنوردی همدان همواره بر رعایت قانون و موازین اسلامی تاکید دارد