در حال بارگذاری

همدستی توییتر با رژیم سعودی در ماجرای بازداشت روزنامه نگار مقتول