در حال بارگذاری

هلاکت 5 نظامي سعودي در جيزان عربستان به دست تک تيراندازها