در حال بارگذاری

هشدار ترکیه به برزیل درباره انتقال سفارتش به قدس اشغالی