در حال بارگذاری

نیروهای مسلح پشت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک می مالند