در حال بارگذاری

نیروهای ائتلاف سعودی تلفات سنگینی متحمل شده اند