در حال بارگذاری

نوازی استقلال تا الان عملکرد خوبی نداشته است وزارت روزش باید از این تیم حمایت کند