در حال بارگذاری

نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ملک عبدالله یک فروند تانک اهدا کردند