در حال بارگذاری

نتانیاهو کمک مالی قطر به غزه گامی صحیح و ضروری است