در حال بارگذاری

نتانیاهو به دنبال ایجاد روابط رسمی با عربستان