در حال بارگذاری

نتانیاهو برنامه ای برای دیدار با پوتین در پاریس ندارم