در حال بارگذاری

نتانیاهو از تسلیح دشمنانمان به سلاح های پیشرفته جلوگیری می کنیم