در حال بارگذاری

میانگین بارش باران در کرمانشاه به 16 میلی متر رسید